Szukaj na tym blogu

środa, 4 lutego 2015

Teatr Wielki w Łodzi: dyrektor kontra zespół

Głos na puszczy?

Szanowny Panie Marszałku,
My, przedstawiciele i członkowie NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki przy TW w Łodzi, ZZ Artystów Baletu przy Teatrze Wielkim w Łodzi , ZOZ ZZ PAMO, NSZZ Pracowników TW w Łodzi zwracamy się do Pana zaniepokojeni trwającą już kilka lat sytuacją artystyczną i ekonomiczną TW w Łodzi. Jako trzon naszego teatru, pracownicy , którzy tworzą jego repertuar i kreują jego wizerunek jesteśmy zaniepokojeni decyzjami i działaniami mającymi miejsce w naszym teatrze, a wprowadzającymi dezorganizację i poważne utrudnienia w jego funkcjonowaniu, czego jesteśmy codziennymi świadkami.
1. Teatr Wielki w Łodzi gra małą ilość spektakli miesięcznie – średnio 5 spektakli operowych i 2 baletowe ( por. Opera w Poznaniu, Opera Krakowska czy Śląska – kolejno -21, 18, 12 spektakli w miesiącu, często te same tytuły pod rząd ) ) - załącznik nr 1.
2. Teatr Wielki w Łodzi nie gra repertuaru dla dzieci i młodzieży ( dwie pozycje baletowe – Kopciuszek i Dziadek do orzechów- oba spektakle grane 4 razy od początku sezonu, jeden z Dziadków do orzechów dodany na życzenie widzów ).
Przedstawienie Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków B. Pawłowskiego pojawia się raz w sezonie albo wcale.
Dla por.
a. Opera Poznańska – 4 przedstawienia dla dzieci :Dziadek do orzechów, Kto się boi wysokiego C, Jaś i Małgosia, Piotruś i Wilki,
b. Opera Krakowska – 3 przedstawienia dla dzieci
c. Opera Nova w Bydgoszczy – (3 tytuły dla dzieci, 3 dla młodzieży ) - załącznik nr 2
3. Teatr Wielki w Łodzi w grudniu 2014 roku nie ma ustalonego repertuaru do końca sezonu.
4. Teatr Wielki w Łodzi nie wykorzystuje Sceny kameralnej. Źle wykorzystano środki z dotacji UE na remont i budowę tej sceny. Z powodów technicznych i akustycznych nie może ona unieść ciężaru kameralnych spektakli. Obecnie organizuje się na niej konferencje prasowe. Mini koncerty odbywają się na foyer, na scenie zbudowanej z podestów – np. listopadowa lekcja chóru.
Zaktywizowane Sceny kameralne posiadają : Teatr Muzyczny w Gdyni, Opera Narodowa, Opera w Poznaniu.
4. Znany musical dla dzieci i młodzieży TW Błękitny Zamek – z kompletem publiczności szczególnie w okresie świątecznym został zdjęty z repertuaru TW a dekoracje nieodpowiedzialnie zniszczone – tym samym spektakl nie może być wznowiony.
5. Teatr Wielki w Łodzi nie ma Dyrektora Artystycznego. Ostatni dyrektor artystyczny z kilkumiesięcznym stażem zdążył podjąć kilka nietrafionych decyzji ( gala jubileuszowa na wolnym powietrzu w końcu września, całkowicie gościnna obsada jubileuszowego Strasznego Dworu ). Był on nieakceptowany przez wszystkie zespoły artystyczne, czemu dały wyraz w pismach.
5. Soliści Teatru Wielkiego z wielkim opóźnieniem i po własnej ingerencji informowani są o obsadach poszczególnych przedstawień i premier.
6. Uznani i pożądani przez publiczność Soliści Teatru Wielkiego są nieobecni w repertuarze TW w Łodzi podczas połowy lub całego sezonu np. Koncert Sylwestrowy bez udziału czołowych solistów TW w Łodzi, wielu z nich oglądamy na scenie raz na cztery miesiące.
7. Zespoły : Solistów i Chóru TW w Łodzi nie mają pedagoga wokalnego – jednego lub dwóch pedagogów wokalnych mają Opery np.: Wrocławska, Poznańska, Kameralna, Bydgoska , Białostocka.
8. Jednocześnie zespoły : Solistów ,Baletu, Chóru , – a w przyszłości orkiestry byli , są i będą poddawani weryfikacjom poziomu ich pracowników - przesłuchaniom, prowadzonym w formie egzaminu przed komisją w toku pracy teatru, dzień po premierze i licznych próbach ( przesłuchania Chóru dn. 26.11.2014 po próbach i premierze Trubadura następującej bezpośrednio po premierze Strasznego Dworu – czyli po 3 miesiącach nieprzerwanej pracy głosem ). ( załącznik nr... 3)
9. Przebieg przesłuchań jest krańcowo różny od planowanego i przedstawionego zespołowi, nieznane są kryteria oceny, na kartach ocen znajdują się zdjęcia pracowników ( Balet, Chór ).
10. Punkty z przesłuchań stanowione ocenę pracowników nie są podawane do ich wiadomości bezpośrednio po przesłuchaniach. Chór czekał na punktację 20 dni ( od 26. 11. 2014 ).
11. Kierownik Chóru dokonywał opracowania opinii Komisji dla Dyrektora Naczelnego TW – Artyści mają wątpliwości co do jego obiektywizmu , obawiają się montażu opinii. Jednocześnie karty ocen z indywidualnych lekcji ostatniego, pracującego 3 miesiące pedagoga wokalnego Chóru pracującego z Artystami Chóru od kwietnia do czerwca 2014 nie zostały ujawnione.
12. Praca Chóru z Kierownikiem Chóru przebiega w napięciu , konfliktach . Na ręce ZZ wpłynęło pismo od pracownika z Chóru , będące jego relacją napiętej współpracy z Kierownikiem – pismo jest załączone.
13. Wielu członków Chóru rezygnuje z pracy , pozostaje także na wielomiesięcznych zwolnieniach lekarskich o podłożu psychiatrycznym lub bierze udział w terapiach chorób nerwicowych ( nazwiska tych osób nie są ujawniane w piśmie ze względu na poszanowanie prywatności tych pracowników , ale informacje na ten temat są dostępne w kadrach).

14. Istnieją wielkie dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w ramach jednego zespołu, na tych samych stanowiskach ( Orkiestra, Soliści, Chór, Balet ), nie ma jasno sformułowanych kryteriów przyznawania tak zróżnicowanych wynagrodzeń - prośba o ujednolicenie zarobków kończy się propozycją przesłuchań ze strony Dyrekcji.
15. Kierownik muzyczny odwołuje próby lub jest na kilkutygodniowym urlopie bezpłatnym ( przełom września i października 2014 ), co dezintegruje pracę zespołów.
16. Kierownik muzyczny nie reaguje na problemy wokalne Artystów – tym samym – tenor , który od dłuższego czasu wykazuje niedyspozycje głosowe dopuszczany jest do premiery , składa zwolnienie w jej dniu i stawia Dział Organizacji Pracy Artystycznej przed koniecznością zapraszania tenora w swoim zastępstwie, narażając Teatr Wielki na ogromne wydatki ( premiera Trubadura – nagłe zastępstwo ) .
17. Zespół Chóru jest muzycznie nieprzygotowany do prób reżyserskich, praca z Kierownikiem Chóru nie owocuje opanowaniem tekstu muzycznego na pamięć. Nowi pracownicy wchodzą w spektakle nie znając partii wokalnej.
18. Kierownik Chóru jest często nieobecny na próbach muzycznych z zespołem, a także na próbach scenicznych w tygodniu przedpremierowym ( Straszny Dwór ).
19. Kierownik muzyczny i Chóru nie współpracują ze sobą – nie ma przepływu informacji co do wykonania dzieła – na próbach z kierownikiem muzycznym, w ostatniej chwili okazuje się,że trzeba przeuczać się wersji muzycznej.
20. Obaj Kierownicy mają w zwyczaju pytać członków zespołu : co mam zrobić w trudnej sytuacji ( Kierownik Muzyczny ) lub : jakie tu było tempo, jaka artykulacja- pytania techniczne ( Kierownik Chóru )
21. W związku z powyższym ,Artyści TW pragnęliby żeby ich Kierownicy : Muzyczny i Chóru byli weryfikowani przed komisją jak to ma miejsce w przypadku członków zespołów artystycznych.
22. Teatr Wielki dysponuje dwoma pianistami – korepetytorami na etacie – podczas , gdy normalnie jest ich czterech . Taka ilość uniemożliwia prowadzenie lekcji dla solistów i prób jednocześnie , co jest normą pracy w teatrze operowym.
23. Sytuacja z niewystarczająca ilością pianistów powoduje konieczność sprowadzania pianisty na nagłe zastępstwo – (do prób Trubadura ) - dwa dni pracy pianisty na zastępstwie to wydatek ponad 2000 zł – mniej więcej miesięczna pensja pianisty na etacie.
24. Dyrekcja i Kierownictwo pozbywają się łatwo świetnych, doświadczonych, a także i młodych pracowników : dyrygentów :
odejście na emeryturę wybitnego muzyka obecnego Dyrektora muzycznego Opery Bałtyckiej , który pozostaje w znakomitej formie technicznej , co zgłaszał dyrekcji,
zwolnienie obecnego Kierownika muzycznego łódzkiej operetki – młodego utalentowanego dyrygenta , prowadzącego wiele pozycji repertuarowych TW ,
zwolnienie – młodego Z - cy Kierownika Chóru w sezonie 2011/2012, z którym Zespół prowadził rzetelną pracę ,
podpisanie przez Dyrekcję wypowiedzenia cenionej wieloletniej pianistki korepetytorki znającej cały repertuar TW,
nieprzedłużenie umowy pianistce - korepetytorce znającej repertuar teatru,
Dyrekcja pozostaje obojętna na sygnały ze strony Artystów ,że nowy, młody pianista potrzebuje czasu na poznanie pozycji repertuarowych.
rozwiązanie umów o pracę i współpracy z solistami – tenorami : z Opery Bałtyckiej i Bydgoskiej skazujące TW na funkcjonowanie z kilkoma śpiewakami w ramach tego głosu, których uboga liczba ogranicza repertuar teatru. Tenor to główny męski bohater każdej opery.
Zwolnienie artystów baletu .
Przewodniczący ZZ Baletu TW , nieprawnie zwolniony, wygrał sprawę sądową z TW, w wyniku której ugoda z TW zapewniła mu odszkodowanie. Dyrekcja TW łamie prawo pracy i ustawę o związkach zawodowych.( załącznik nr 4)
25. W kontekście pkt. 23 pracownicy mają wrażenie, że Dyrekcja dąży do likwidacji stałych umów pracy , a zastąpienia ich krótkoterminowymi – wbrew ogólnym tendencjom panującym w polityce kadrowej Polski . Świadczy o tym szybkie godzenie się z rezygnacjami nie mogących już wytrzymać w trudnych warunkach pracy pracowników oraz rosnąca ilość pracowników na umowach na czas określony, a także liczne zwolnienia stałych pracowników w balecie ( po egzaminie przed komisją ).
26. W związku z tendencją przedstawioną w pkt. 25 Artyści TW pytają : czy polityka teatru zmierza w kierunku kontraktowego zatrudnienia Artystów wszystkich zespołów ?


Ciąg dalszy nastąpi. Na podstawie: https://www.facebook.com/nszzpracownikowkulturyisztukitwl?ref=ts&fref=ts

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz